top of page
לוח בלזה שטוח

לוח בלזה שטוח

מחירהחל מ- 19.00 ₪

 

לוח בלזה שטוח איכותי במגוון עוביים.
כל הלוחות באורך 1200 מ"מ וברוחב 100 מ"מ.
לוחות בלזה משמשות לבניית טיסנים, מודלים ועוד.
 

מומלץ עבורך